Ordna Begravning

Att mista någon

Ett dödsfall kommer alltid oväntat, även om någon varit sjuk i många år och man vetat om att personen i fråga någon gång kommer att dö. Ändå, när det händer, så inträder någonting nytt. Hoppet om fortsatt liv försvinner och döden blir en verklighet. Samtidigt som man ska ta hand om sorgen, kanske chocken, så ska man även ta tag i flera praktiska saker såsom att planera begravningen.

Förberedelser

Du kan förbereda dig för mötet med oss genom att kika förbi och hämta förberedande
material. På www.planerabegravning.se hittar du bra information som kan vara till hjälp.
Kanske har den avlidne skrivit ner sina önskningar eller fyllt i sitt ”Livsarkiv”.
Några frågor som vi tar upp när du kommer till oss är:

  • Trossamfund eller borgerlig akt?
  • Var skall akten äga rum?
  • Var skall gravsättningen ske?
  • Jordbegravning eller kremation?
  • Minnesstund?
  • Annons?
  • Musik, psalmer & soloinslag?
  • Kista/Urna?
  • Blommor?